A projektről

A megújuló energiaforrások és az energiahatékonyságot javító intézkedések nagy lehetőséget kínálnak Dél-Kelet Európa számára az energiagazdálkodás megújítására.

A helyi önkormányzatoknak vezető szerepük lehet az energia környezeti hatásainak és az energiafelhasználás költségeinek a csökkentésében. Ehhez azonban az önkormányzatoknak nagyobb szakértelemre van szükségük.

Az ENER-SUPPLY projekt ezért segíteni akarja a kiválasztott 11 régió önkormányzatait

• az ésszerű energiagazdálkodásban,
• a megújuló energia beruházások tervezésében és
• a megújuló energia beruházások népszerűsítésében.

Az EU Dél- Kelet Európai Transznacionális Együttműködési Programjaáltal finanszírozott projekt 11 dél-kelet európai ország 13 szervezetének közös erőfeszítésével valósul meg. A projektet Potenza önkormányzata vezeti. A munka 2009 áprilisában kezdődött és 2012 márciusáig tart.

Kedvezményezettjei a helyi önkormányzatok energiagazdálkodással foglalkozó munkatársai. A projekt a fenntartható energiagazdálkodás iránt érdeklődő más érdekeltekkel is együtt akar működni.

BH BG HR
GR HU IT MK
RO RS SK EN